Farklı endüstrilerde geniş kullanım alanına sahiptir.

Yatay ve düşey boru askı montajında havalandırma kanallarının tespitinde,

boru askı sistemlerinde destek ve bağlantı elemanı olarak kullanılır.